dilluns, 4 d’agost de 2008

Optimitzacions web

He estat investigant/llegint articles sobre com optimitzar la càrrega de les pàgines web i aconseguir temps de resposta més curts, començant per la regla 80/20 (Pareto principle) que s’aplica a moltes coses des de que el economista Vilfredo Pareto a començaments del 1900 va observar que el 80% de la riquesa nacional pertany al 20 % de la població, i més tard es va establir per qualsevol fenòmen, el 80% de las conseqüències procedeixen del 20% de les causes.

Sobre tot això podeu llegir el següent article: Performance Research, Part 1: What the 80/20 Rule Tells Us about Reducing HTTP Requests on ens explica que per reduir el temps de resposta ens hem de centrar bàsicament en el nombre de HTTP Requests, i per fer això podem agregar els fitxers JS en un, comprimir els fitxers JS i CSS i usar CSS Sprites.

Un altre tema a tenir present és l’ús de la cache i com aquesta influeix en el càrrega ràpida de les pàgines, però tenim constancia de quanta gent consulta la nostres webs i té la cache buida?? Llegiu la segona part de l’article anterior: Performance Research, Part 2: Browser Cache Usage - Exposed! que acaba amb la conclusió que amb el 40-60% dels usuaris de yahoo tenen la cache buida normalment i que el ~20% de totes les pàgines servides es fan a usuaris amb la cache buida, per tant hauríem de tenir més en compte el fet de tenir la cache buida ja es dona segurament més casos dels que ens pensem, aquest fet dona més importància al article primer on reduïr el nombre de peticions HTTP té el major impacte en la reducció del temps de resposta.

Per la compressió dels fitxers CSS i JS en l’article Make your pages load faster by combining and compressing javascript and css files tenim una solució que podem utilitzar.

Tots els enllaços i articles interessants els trobareu a: http://delicious.com/nikochan/optimization.