dimarts, 22 de setembre de 2009

mysql-query-browser fails

Ja m’ha passat dos cops que el mysql-query-browser peta al intentar connectar després d’haver-se tancat malament.

Si quan l’executeu des de terminal i després de premmer el botó connectar us dona l’error:

marc@marc-ubuntu64:~/workspace$ mysql-query-browser
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
what(): basic_string::_S_construct NULL not valid
Aborted

és perquè en l’arxiu .mysqlgui/query-browser/history.xml hi ha un tag buit!!

Sol·lució: eliminar l’entrada i ja està!

MySQLBug: Query Browser fails to open